Vysvětlivky

Fairy Air Force (FAF – Vzdušné síly Fairy)

FAF je nezávislá vojenská organizace, která vznikla v rámci dohody o vnějším vesmíru pod OSN, aby čelila útokům JAM před 33 lety. Na začátku byla FAF vybavena nejmodernějšími stroji. Jak ale válka na Fairy dosáhla mrtvého bodu, přestaly státy pod OSN posílat nejmodernější techniku a na místo toho začali na Fairy přicházet trestanci, kterým byla namísto výkonu nabídnuta služba v armádě. Proto vešla Fairy rychle ve známost jako útočiště trestanců a odpadu lidské společnosti. Je faktem, že kriminalita v FAF stoupá, ale i na druhou stranu statistiky ukazují, že v FAF je i mnoho dobrovolníků. Jednotlivé státy se k FAF staví rozdílně. Některé posílají zločince s potencionálem, protože se od nich slibují, že po ukončení služby v FAF nastoupí do jejich vlastního vojska

Strategic Air Force (SAF – Strategické vzdušné síly)

Strategické vzdušné síly jsou napojeny na taktické bojové perutě taktického vzdušného velení FAF. Yukikaze je součástí páté letky SAF (SAF-5). Přezdívá se jí ?Bumerangová letka?, protože se všechny jejich stroje vždy vrací na základnu. Pro SAF má nejvyšší prioritu shromažďování dat během boje. Jejich piloti mají přísně nařízeno shromáždit data o nepřátelských strojích a pozicích a vrátit se na základu, i kdyby to znamenalo opustit v boji spojenecké stroje (proto s jim říká ?Smetáci“). Většina pilotů FAF cítí zášť vůči pilotům SAF, kteří jsou vybaveni nejmodernějšími stroji, ale do bitvy nezasahují. Vzhledem k podstatě jejich práce má SAF velký politický význam, i když se jedná pouze u jednu divizi.

Fairy Air Force Base (FAFB – Pozemní základna Fairy)

V blízkosti hyper-prostorového tunelu bylo vybudováno šest základen, které byly pojmenovány podle elfů z jedné dětské pohádky: Fairy, Brownie, Sylvan, Troll a Siren. Největší z těchto základen je Fairy FAFB, kde se také nachází operační velitelství. Pod základnou byla vyhloubena obrovská jeskyně, do které byla umístěna veškerá ubytovací a infrastrukturová zařízení. Velikost této jeskyně dosahuje velikosti většího města a je neustále osvícena speciální iluminující barvou, kterou je potřen strop.

Planeta Fairy

Fairy je záhadná planeta v neznámém binárním hvězdném systému na druhém konci hyper-prostorového tunelu. V současné chvíli se válka s JAM odehrává pouze na Fairy a nejsou známy žádné informace o ekosystému a geografii planety.

Hyper-prostorový tunel

Tento ?hyper-prostor? pravděpodobně vytvořili JAM se záměrem invaze na Zemi. Tunel se nachází blízko Ross Ice Shelf ve vzdálenosti 1000 km od jižního antarktického pólu. Vypadá jako 10 km vysoký hřebík zaražený do ledovce. Podle záznamů OSN zahájili JAM svou invazi Země svými stroji vybavenými warpovým pohonem právě tímto tunelem před 33 lety.

Na konci tunelu se nachází planeta Fairy. Vzhledem k tomu, že jedno z ústí tunelu se nachází na Zemi a druhé na Fairy, kdokoli, kdo se dostane do tunelu, octne se vzápětí na druhé planetě. Tento nejpozoruhodnější jev současnosti nelze vysvětlit za pomocí soudobé vědy.Protože FAF si není schopna zajistit veškerý materiál na Fairy sama, jsou jim denně pomocí raketoplánů zasílány kontejnery se zásobami a vybavením. Pokud raketoplány nevstoupí do tunelu ve správné výšce a pod správným úhlem, je téměř nemožné proletět skrze tunel bezpečně na druhou stranu. FAF má velmi přísně zakázáno vysílat na Zem jakékoli stroje. Někteří lidé si myslí, že OSN zavedly toto opatření, protože se bojí vzpoury FAF. Oficiální stanovisko OSN však zní, že se takto snaží zabránit invazi na Zem.

Tunel je pod přísným dohledem OSN a způsob, jak do tunelu vstoupit, je jednou z nejutajovanějších informací, které OSN střeží.Protože FAF si není schopna zajistit veškerý materiál na Fairy sama, jsou jim denně pomocí raketoplánů zasílány kontejnery se zásobami a vybavením. Pokud raketoplány nevstoupí do tunelu ve správné výšce a pod správným úhlem, je téměř nemožné proletět skrze tunel bezpečně na druhou stranu. FAF má velmi přísně zakázáno vysílat na Zem jakékoli stroje. Někteří lidé si myslí, že OSN zavedly toto opatření, protože se bojí vzpoury FAF. Oficiální stanovisko OSN však zní, že se takto snaží zabránit invazi na Zem.

JAM

Pravá povaha těchto stvoření nám stále uniká. První záznamy o JAM jsou z doby před 33 lety, kdy se vynořili z hyper-prostorového tunelu a napadli výzkumná centra na Antarktidě. Po několika bitvách se podařilo zatlačit JAM zpět na Fairy, kde se od té doby odehrávají všechny boje, ale na rozhodující bitvu se stále čeká.

Vysvětlivky použité v titulcích

 • EW = Electronic Warfare (Rušička elektromagnetických signálů zabraňující nepřítel získávat data pomocí elektromagnetického spektra)
 • TF = Task Force (Jednotka sestavená pro jednotlivé akce, zkládá se ze strojů více stran aliance)
 • RTB = Return To Base (Návrat na základnu)
 • IFF = Identification Friend/Foe (Identifikace zda se jedná o nepřátelský nebo spřátelený stroj)
 • FSQ = Functionable Status Questionable (Odhad zda je stroj funční)
 • TARPS = Tactical Air Reconnaissance Pod System (Taktický monitorovací záznamový systém)
 • EMC = Electronic Countermeasurer (Zařízení rušící příchozí elektromagnetické signály)
 • ARSR = Advanced Reconnaisance Satellite (Vyspěléhý průzkumný satelit)
 • SSR = Secondary Surveillance Radar (Sekundární pozorovací radar)
 • PR = Passive Radar (Pasivní radar)
 • INS = Integrated Navigation Systen (Integrovaný navigační systém)
 • ALS = Airborne Link Segment (Sekce zodpovědná za plánování operací)
 • ADC = Analog-to-Digital Converter (Zařízení převádějící analogové informace do digitální podoby)
 • ADCS = Air Defense Communication System (Systém komunikace vzdušné obrany)
 • AICS = Airborne Information Correlation System (Systém pro korelaci informací vyhodnocovaných palubním počítačem)
 • ASE = Aviation Support Equipment (Podpůrné avionické vybavení)
 • DACT = Dissimilar Air Combat Training (Diferenciální letecký bojový trénink)
 • AICS = Air Intake Control System (Systém kontrolující nasávání vzduchu do motorů)
 • UN = News United Nations (Zpravodajské oddělení Spojených národů)
 • NFAF = Fairy Air Force (Letecké síly na Fairy)
 • STC = Software Technology Center (středisko softwarových technologií)
 • SRBM = Short Range Ballistic Missile (balistická raketa krátkého doletu)
 • SAF = Special Assault Force (Jednotky rychlého nasazení)
 • LSI = Large Scale Integration (elektronicky integrovaný obvod, např. mikročipy v PC)
 • SAM = Surface-to-Air (raketa země-vzduch)
 • RAM = ROLLING AIRFRAME MISSILE (obranný raketový systém s vysokou účinností a rychlou reakční odezvou)
 • VC = Voice Command (hlasové zadávání příkazů)

Komentáře nejsou povoleny.